< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Pertti Kukkonen (1954 - )
verk Ormen i paradiset 
karta Bottenhavsplanen, Gräsviken
år 1997 
bilder Ei muita kuvia.  
I Gräsviken är konsten på många sätt närvarande i hus och parker och på gårdar och torg, både permanent och temporärt eller i experimentellt syfte. Det här nya bostadsområdet i Helsingfors byggdes nästan helt på 1990-talet som en havsnära centrumförstad med stark betoning på invånarnas trivsel.

Skulptören Pertti Kukkonen arbetar mångsidigt med betong och har planerat verk till många hus i Gräsviken. Hans verk återfinns på husens fasader, men också till exempel på taket till en parkeringsanläggning.

Verket Ormen i paradiset, som slingrar sig längs bostadshusets stenfot och fortsätter över till grannhuset, binder på ett roligt sätt samman de två bostadshusen som ritats av arkitekt Raimo Teränne. Verkhelheten består av slipade stenplattor och betongmosaikplattor. På byggnadens södra yttervägg finns Kukkonens verk Skyddande himmel, även kallat Beröring.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001