< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär - Somma, Mäkinen, Paavilainen
verk Opera Ophidia - Operans orm (temporärt verk) 
karta Hesperiaparken, Tölö
år 2000 
bilder 1  
Verket Opera Ophidia är utfört av arbetsgruppen Ossi Somma, Reijo Paavilainen och Pertti Mäkinen. Dessa kända konstnärer har alla en betydande konstnärlig produktion bakom sig. Som arbetsgrupp har de verkat sedan slutet av 1970-talet.

Gruppen deltog i Helsingfors stads kulturhuvudstads parkutställning med verket Opera Ophidia, ett stålnät som hade formen av en orm och var fyllt av stenbumlingar. Utgångspunkten var ett verk som arbetsgruppen skapat till sin 20-årsutställning 1999, då den slingrande formen ställdes ut så att man såg den uppifrån. Utställningen turnerade på olika orter och järnnätet fylldes varje gång med nytt innehåll: i Björneborg med stenar, i Rovaniemi med is och i Alajärvi med torv.
Verket väckte stor uppmärksamhet på skulpturutställningen i Tölöviken och blev speciellt populärt bland barnen. Efter utställningen fick ormen stå kvar i parken, eftersom nedmonteringen skulle ha förstört den.

Gruppens tre konstnärer samarbetar intensivt och var och en deltar i alla arbetsfaser från planering till utförande. Deras skulpturer är därmed verkligen gemensamma. Det ovanliga samarbetet har resulterat i åtskilliga verk, bl.a. röjarminnesmärket i Lappo och sjöfartsminnesmärket i Uleåborg.
Verket i Tölöviken är fortfarande i gruppens ägo.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001