< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Tuula Närhinen
verk Gloets fossil, 2003 
karta Alexandersgatan
år 2003 
bilder 1  
Längs stenbeläggningen på Alexandersgatans trottoar löper ett 8,5 cm brett kopparband där konstnären graverat in de latinska namnen på organismer från den forna vassbevuxna havsviken. Textbanden i koppar har placerats där Glovikens strandlinje gick i början av 1800-talet. Gatuavdelningen vid Helsingfors stads byggnadskontor och Helsingfors stads konstmuseum anordnade en idétävling om ett miljöverk till den nyreparerade Alexandersgatan.

Tuula Närhinens förslag Gloets fossil utgick med segern. I samband med reparationerna av Alexen installerade man värmeledningar som håller stenbeläggningen torr och snöfri också på vintern.
Gloet i Helsingfors centrum är en dränerad havsvik. Det marina minnet är nu bevarat i ett konstverk som berättar om områdets historia för fotgängarna. Verkhelheten kommer eventuellt att kompletteras med bilder av delvis redan utdöda organismer som levt i vatten och sankmarker. Bilderna är planerade att gjutas på brunnslocken på området.

GLOETS FOSSIL, verkets texter på latin:

ALEXENS VÄSTRA DEL — GATANS NORDSIDA (när man ser mot Senatstorget):
CLADOPHORA GLOMERATA
CERATOPHYLLUM DEMERSUM
MYRIOPHYLLUM SPICATUM
ABRAMIS BRAMA
RUPPIA MARITIMA
CATABROSA AQUATICA
POTAMOGETON PECTINATUS

ALEXENS VÄSTRA DEL — GATANS SYDSIDA (när man ser mot Senatstorget):
PHALARIS ARUNDINACEA
GAMMARUS ZADDACHI
ASELLUS AQUATICUS
MACOMA BALTHICA
STIZOSTEDION LUCIOPERCA
ZANNICHELLIA PALUSTRIS
ELECTRA CRUSTULENTA

ALEXENS ÖSTRA DEL — GATANS SYDSIDA (när man ser mot Tre smeder):
CAREX NIGRA
BITHYNIA TENTACULATA
CORDYLOPHORA CASPIA
PERCA FLUVIATILIS
POTAMOGETON PERFOLIATUS
ESOX LUCIUS

ALEXENS ÖSTRA DEL — GATANS NORDSIDA (när man ser mot Tre smeder):
LEMNA MINOR
BOLBOSCHOENUS MARITIMUS
ENTEROMORPHA INTESTINALIS
PHRAGMITES AUSTRALIS
MYRIOPHYLLUM SIBIRICUM


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001