< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Emil Wikström (1864 - 1942)
verk Alexander I och Borgå lantdag 1809 
karta Ständerhusets fris, Snellmansgatan 9-11, Kronohagen
år 1903 
bilder 1, 2, 3  
Ständerhuset, sessionshus för de ofrälse stånden, stod färdigt 1890. Huset ritades av arkitekt Gustaf Nyström. På ständermötets initiativ hölls en tävling om gavelfältets skulpturfris. Den unge skulptören Emil Wikström vann tävlingen med sitt förslag "Finska folkets utveckling genom strid och arbete till sin första lantdag 1809".

Skulpturgruppen som består av 26 figurer är 18,6 meter lång och som högst 3,12 meter hög. Figurerna som är gjutna i brons är större än naturlig storlek. I mitten står Alexander I flankerad av representanterna för de fyra stånden: marskalken Robert Wilhelm de Geer, borgerskapets talman Trapp, ärkebiskop Jacob Tengström och bondeståndets talman Klockars. Inskriptionen "Leges et intstituta Fenniae solemniter confirmatae" hänvisar till den avbildade händelsen - stadfästandet av Finlands lagar och institutioner.

Två kvinnofigurer som symboliserar lag och tro skiljer mittpartiet från sidopartierna. Till höger Striden (en sårad krigare) Försoning, Mot en bättre framtid (en gammal och en ung man) samt Gud bevare fosterlandet (en kvinna som höjer ett kors). Till vänster utvecklingen genom arbete: Kantelespelaren, en mor som lär sin son läsa, Jordbruket, Handeln, Industrin, Vetenskapen och Konsten.

Emil Wikströms ateljé Visavuori härjades av elden 1896 och den ursprungliga skissen och gipsmodellerna till figurerna, resultatet av tre års arbete, förstördes. Wikström flyttade till Paris där arbetet med frisen fortsatte 1897-1902. Skulpturgruppen placerades på sin plats 1903. Ceremonierna vid avtäckningen var anspråkslösa, den politiska situationen tillät inga festligheter till det fosterländska verkets ära.


©  Upphovsrättens innehavare
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001