< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Leo Laukkanen (1913 - 1978)
verk Annebergs hospitals minnesplakett 
karta Forsby sjukhus, Kottbyvägen 11, Kottby
år 1965 
bilder 1  
Annebergets hospital började sin verksamhet år 1555 på västra stranden av Gammelstadsviken, där man på order av Gustav Vasa grundat Helsingfors några år tidigare. Utom sjukstuga hade Gammelstaden också en kyrka och troligen en skola. När stadens befolkning senare flyttade söderut och slog sig ner på området vid nuvarande Senatstorget, övertogs Helsingfors första träkyrka av stadens hospital. På hospitalet skötte man både sjuka och arbetsoförmögna. Av de gamla handlingarna framgår att antalet patienter på Helsingfors hospital i slutet av 1500-talet var under 20.

©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001