< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Sari Nikola (1964 - )
verk Omvälvning 
karta Ensikoti, gårdsplanen, Ensi - Kotivägen, Vallgård
år 2002 
bilder 1, 2  
På gårdsplanen utanför Ensikoti har sedan vintern 2002 fem skulpturer varit uppställda. Skulpturernas material är vit betong vilket enligt konstnären symboliserar temats helighet och mystik, men samtidigt dess vardaglighet och naturlighet. Konstnären Sari Nikolas skulpturgrupp behandlar kvinnans förändringsprocess i samband med havandeskapet.

Skulpurernas benämns:
1. Jungfru
2. Graviditet
3. Vad nu
4. Trötthet
5. Kvinna eller Ny balans


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001