< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Gun Holmström (1964 - )
verk Omfalominen 
karta Rejpeltparken, Ärvings
år 2006 
bilder 1, 2  

Konstnär Gun Holmströms verk Omfalominen är placerad i Rejpeltsparken i Ärvings, som ligger i södra delen av Mellungsbacka. Parken är triangelformad och omgiven av sandvägar. Omfalominen, som är utförd i glänsande rostfritt stål, ligger på den lilla kullen som höjer sig i parkens mitt. ”Omfalos” är grekiska och betyder ”navel”, världens mitt. I oraklernas forna tempel var de objekt av särskild betydelse med vars hjälp man trodde sig kunna kommunicera direkt med gudarna. Verket innehåller optiska ljudsensorer som reagerar på handrörelsernas skuggor. Vid mörker tid håller sig verket tyst.

Omfalomiinen fick andra pris i Nordsjö Nybonds konstverkstävling år 2003. Tävlingsnämnden beskrev verket i sitt utlåtande som egendomligt fascinerande, där betraktarens deltagande i konstverket liknar en performans som frambringar nya koncept till den offentliga konsten. Konstnären själv beskriver sitt verk som tvärkonstnärligt, som en sorts mellanform av en skulptur och ett musikverk. På verkets spegelblanka yta avspeglas omgivningens färg- och ljusfenomen samt betraktarens rörelser som ger upphov till ton klangerna.

Gun Holmström är en av våra internationellt kända konstnärer och har studerat vid Åbo ritskola. Hon har specialiserat sig på video- och multimediakonst men gör även bilder, installationer och skulpturer.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001