< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Lauri Anttila (1938 - )
verk Solur (4) 
karta Nordsjö infartsväg
år 2001 
bilder Ei muita kuvia.  
Lauri Anttila var med och dekorera och pigga upp Nordsjö infartsväg. Konstnärens miljökonstverk Soluret löper rytmiskt längsmed Norvägen, som fungerar som en ingångspassage till Nordsjö. Denna trafikled är inskuren i en hundra meter bred och en fem meter djup kanjon, och Anttilas konstverk är placerad på båda sidorna om vägen. Soluret består av fyra stålpelare som är utrustade med noga riktade speglar. Dessa spegelpelare reser sig längsmed vägen på ca hundra meters avstånd från varandra, och på andra sidan av vägen har man placerat fyra aluminiumpelare, vars glasskivor fungerar som reflektionsytor. Soluret representerar Europas fyra tidszoner. Speglarna projicerar solljuset på glasskivorna och skivorna anger middagstiden i Moskva, St. Petersburg, Berlin och Greenwich. Det finns en beskrivning om Solurets funktion vid Rastbölevägens vändplats. Beskrivningen är fäst vid Erasthothenes brunn, som fungerar som mittpunkt för installationen.

Inkörsvägens omgivning har vidare dekorerats med planteringar och svart diorit, som uppkommit i samband med schaktarbetet. Motorvägens lyktstolpar, mellan vilka de egentliga gatulamporna är upphängda, är perforerade och vid deras fötter har man placerat lampor. Under dagtid skapar stolparnas led och det ovanför hängande gatubelysningens vaijertaknät en rumslig effekt av en tunnel. Vid mörkertid ger de belysta stolparna och den perforerade stålytan ett intryck av en moiree-effekt: det förbiåkande fordonet upplever konstbelysningen som levande eld. Eldeffektens mening är att symbolisera krigstidens luftförsvar, då Nordsjös brasor räddade Helsingfors. Lägereldarna vilseledde fiendens bombplan, som tog miste om stadens läge och fällde bomblasten i Nordsjö skogar.

För planeringen ansvarar arkitektbyrån Heikkinen-Komonen Oy tillsammans med landskapsarkitekterna Byman&Ruokonen.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001