< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Elina Lifländer (1978 - )
Eliisa Suominen (1977 - )
verk Tidssignalen (temporärt verk) 
karta Esplanaden, Gardestaden
år 2005 
bilder 1, 2, 3  
Konstverksserien Tidssignalen med temporära parallellverk av scenografen Elina Lifländer och bildkonstnären Eliisa Suominen moderniserade statyerna över Topelius, Leino och Runeberg i Esplanadparken år 2005. Verken och de nya alternativen att tolka dem uppmuntrade åskådaren att betrakta statyerna från nya synvinklar. Med moderna medel kommenterade och synliggjorde parallellverken berättelser i anknytning till de historiska statyerna. De flerdimensionella verken kombinerade scen-, miljö- och bildkonst.

1. Prisma - Topelius björkar

Kring de ursprungliga statyerna skapade konstnärerna med lövverk av björk skurna ur matta, spegelaktiga stålskivor en illusion grundad på Topelius saga om Björken och stjärnan. Ytorna, som reflekterade svagt åt olika håll, fördunklade gränsen mellan verklighet och spegling. Den ursprungliga skulpturen var Saga och sanning av Gunnar Finne från 1932. Det skapades till minne av sagoberättaren Zacharias Topelius (1818-1898).

2. Mellan raderna – Onerva och Leino

Bredvid Eino Leino-statyn hade konstnärerna placerat en tvärsnittsbildprofil av Leinos musa och livskamrat L.Onerva. Man kunde gå igenom den nästan tre meter höga kvinnofiguren. Tomrummet mellan ramarna utgjorde profilen på Finlands första betydande kvinnliga diktare. Den ursprungliga statyn var Eino Leino av Lauri Leppänen från 1953, ett minnesmärke över diktaren Eino Leino (1878-1926).

3. Memorandum – Runeberg

Invid Runeberg-statyn hade man byggt en cirka 4,5 meter lång tunnel, i vars inre vägg man placerat en reliefbild av Runebergs profil. I tunneln kunde man höra mindre kända verser av Vårt land viskade på de båda inhemska språken samt engelska. Det ursprungliga verket var Walter Runebergs staty J. L. Runeberg från 1885. Den är ett minnesmärke över Finlands nationalskald J. L. Runeberg (1804¬-1877) som skrivit orden till Vårt land.

Tidssignalen var den konstverkshelhet som vann den landsomfattande multikonsttävlingen Määrettömyys (27.4.2004), ordnad av Esbo stads konstmuseum och Esbo stadsteater. Juryn uppskattade verkets förmåga att förändra betraktarens sätt att förstå välbekanta minnesmärken i stadsbilden.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001