< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Tulay Schakir (1968 - )
verk Verked vid Aurinkolahden koulu 
karta Nordsjö
år 2002 
bilder 1  
Tülay Schakirs tvådelade verk vid den finska grundskolan Aurinkolahden koulu bygger på ljuset och dess speglingar. Reflexen på skolgården mäter cirka tre meter i diameter. Den reflekterande, konkava spegelslipade sidan är vänd mot skolans matsal och framför reflexen finns en lampa. När betraktaren rör sig framför verket förefaller det ändra form från konkavt till konvext. I vissa ljusförhållanden och rakt framifrån ser reflexen ut som en tredimensionell boll som lyser rödorange och påminner om solen och enligt Schakir syftar på platsens namn, Solvik. När ytan inte är belyst reflekterar den sin omgivning. Senare har man av säkerhetsskäl monterat ett nät runt lampan.

I de hologram som utgör den andra delen av verket går reflexens runda form igen. Hologrammen förändras med solen; ljuset avslöjar bilden lite i taget. Utan solljus förefaller skivorna nästan genomskinliga. Två hologram sitter fast på skolhusets glasvägg som vetter mot gårdsplanen och ska betraktas inifrån.

Med sitt verk hänvisar konstnären till insamlingen av kunskap. Schakir vill visa på att kunskapen är begränsad och att människan bara får delar av all kunskap som finns.

Verket vid Aurinkolahden koulu ingår i Helsingfors konstmuseums samling. Det har bekostats ur anslagen för skolhuset och är således ett så kallat procentanslagsprojekt.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001