< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Antti Nordin (1960 - )
verk Flai-Flai 
karta Kånalas finska lågstadieskola, Ledvägen 1, Kånala
år 1990 
bilder 1  
Hilapeltos lågstadieskola är den första skolan i Helsingfors där en procent av byggnadskostnaderna användes till bildkonst. Antti Nordins skulptur är mycket omtyckt av de klätterglada barnen. Trots att skulpturen påminner om jättelika byggklossar passar den bra in i miljön. Konflikten mellan den geometriskt regelbundna konstruktionen och den skenbart vårdslösa lutningen skapar ett humoristiskt intryck. Skulpturen är av målat stål och den restes 1990.

©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001