< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Minna Tuominen
verk Tystnad 
karta Aurorasjukhuset, Tölö
år 2007 
bilder Ei muita kuvia.  
Skulptören Minna Tuominens verk Tystnad består av tre pjäser huggna i svart granit från Jyväskylä och Korpilahti. Den största skulpturen är 115 centimeter och den minsta 55 centimeter hög. Konstnären har bearbetat de geometriska formerna med försiktighet; hon har fasat av stenhällarnas raka ytor och rundat av hörnen. Den mörka stenytan har slipats och polerats slät och glansig och lämnats ställvis skrovlig.

Stenarnas ytbehandling lockar betraktaren att röra vid skulpturerna, vilket är fullt tillåtet. Syn- och känselsinnet är likvärdiga för den som betraktar verket.

Skulpturen hör till Helsingfors konstmuseums samling.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001