< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
verk Fuga 
karta Sandelshuset, Topeliusgatan 2, Tölö
år 2008 
bilder 1, 2  
Anna-Kaisa Ant-Wuorinens verk Fuga har gjorts i ”klockstapeln” på det av arkitekten Juha Leiviskä ritade Sandelshuset. Konstverket består av rörbalk i rostfritt stål, vars yta är delvis matt och delvis slipats och polerats. Beroende på om man betraktar Fuga rakt framifrån, bakifrån, uppifrån eller nerifrån bildar verket ett rutverk av lika stora fyrkanter. Men om verket betraktas från andra håll sönderfaller dess former i kuber i olika storlekar och former. Verket är sex meter högt och 1,5 meter djupt.

Verket är ett exempel på en fusion av bildkonst, arkitektur och ingenjörskonst. Konstverkets och klockstapelns proportioner har anpassats till varandra och verkets uppgift är också att stötta klockstapelns väggar. Materialen och formerna i Fuga går igen i ledstången i närheten av klockstapeln, också den ett arbete av Ant-Wuorinen.

Fuga ingår i Helsingfors konstmuseums samling. Konstverket invigdes i februari 2008.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001