< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Jussi Valtakari
verk Fågelns sång 
karta Fågelsången, Tölöviken
år 2009 
bilder 1, 2, 3, 4  
Konstnären Jussi Valtakaris offentliga verk Fågelns sång utgår som titeln säger från fåglarnas sångläten. Verket består av olika fågelläten transkriberade till ord som sågats ut ur en rostfri, slipad stålskiva och satts fast på träd. Miljökonstverket breder ut sig i det gamla villaområdet längs Fågelsångsvägen i Tölövikens parklandskap. Konstnären fick idén till verken när han läste fågelböcker med beskrivningar av fågelläten.

De fem fågelarterna i verket är större hackspett, lappsparv, näktergal, järnsparv och skäggmes. Järnsparvens läte är ett högt "iiih". Större hackspetten brukar ha ett hårt, vasst kjyk-läte, som den upprepar många gånger efter varandra. En av arterna är den i södra Finland okända lappsparven; den korta djiy-visslingen utformad i stål är en träffande gestaltning av fågelns korta och klara sång. Det käcka ping-lätet tillhör skäggmesen som trivs i flock och lever vid södra Finlands kuster. Näktergalens sång beskrivs som ett krrr.

En version av verket var utställt på sommarutställningen Purnu 2008. Verket offentliggjordes i Helsingfors 30.9.2009 och ingår i Helsingfors konstmuseums samling.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001