< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Juhana Blomstedt (1937 - 2010)
verk Frikast 
karta Gårdplanen till Munkkiniemen yhteiskoulu, Munksnäs
år 2010 
bilder 1  
Juhana Blomstedts verk Frikast hyllar idrotts- och basketkulturen och i synnerhet det basketintresse som i tiden uppstod i Munksnäsområdet och skolans krets. Den avsmalnande stålbågen uttrycker frikastet, ett centralt element i basket. Bågen symboliserar bollens bana och bågspetsen slutar i höjd med basketringen, det vill säga 3,05 meter från planens nivå. Stålskulpturen är totalt nästan sex meter hög.

Konstnären Juhana Blomstedt var känd som ivrig basketspelare som i sin ungdom spelade i klubben Torpan pojat. Han var en av Finlands ledande representanter för den klassiska modernismen. Blomstedt intresserade sig för iakttagandets lagbundenheter och geometriska formers mångtydighet. Skulpturen Frikast blev Blomstedts sista arbete.

Skulpturen finansierades med en medborgarinsamling. Munksnässtiftelsen var projektets beskyddare. Skulpturen avtäcktes och överräcktes till Munkkiniemen yhteiskoulu i oktober 2010.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001