< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Hanna Vihriälä
verk Batesmark 
karta Malmgårdsplatsen
år 2011 
bilder 1  
Hanna Vihriälä har i sitt verk Betesmark förevigat de betesmarker, åkrar, kor och ängarnas fjärilar som försvunnit ur landskapet i Malmgård i och med urbaniseringen. Med sitt verk vill konstnären värna om områdets förflutna som en del av Malmgårds lokalhistoria och invånarnas identitet.

Verket består av tre delar. Den första delen, där profilen av en ko framträder inne i ett kluvet stenblock, står framför bibliotekets entré på Boställsplatsen. De i brons gjutna skuggbilderna av fjärilar på den ljusa fasaden till ett bostadshus på Boställsgatan ingår i verkets andra del. Den tredje delen i Betesmark står på ena kanten av Malmgårdsplatsen, en bronsskulptur som skildrar skuggan som faller från en stenmur.

Hanna Vihriälä har deltagit i många separat- och grupputställningar sedan 1999. Hon har skapat offentliga konstverk bland annat i Åbo, där hennes verk The Elephant Square (Elefantplatsen) står i närheten av entrén till museet Aboa Vetus och Ars Nova. Verket Betesmark i Malmgård avtäcktes i konstnärens närvaro 12.12.2011.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001