< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Jaakko Kuntsi
verk Skogsande 
karta Klipporna i Invånarparken,Kvarnbäcken
år 2001 
bilder 1  
I början av 2000-talet uppfördes tre miljökonstverk i närheten av Kvarnbäckens kyrka och Invånarparken. Ett av dem är Skogsande av Jaakko Kuntsi, som gjorde verket medan han fortfarande var konststuderande. Som handledare fungerade arkitekten Markku Oivo och konstnären Jonna Pohjalainen, förortskonstnär i Kvarnbäcken.

Verket står på en tallbevuxen klippa mellan Lättan och Invånarparken. Det består av åtta stycken sex meter höga pelare av varierande tjocklek gjorda i rostigt stål. Till verket hör också stenblock av olika storlek. Under parken finns ett stort skyddsrum som man ser spår av ovan jord i form av ventilationsrör och skorstenar.

Jaakko Kuntsi ville att järnrören skulle påminna om skorstenarna intill, så därför beslöt man välja just detta material. Konstnärerna har murat ett rotverk av sten vid foten av järnrören, så att pelarna reser sig ur klippan som gamla träd. I verket förenas motsatserna metall och natur. Järnrören är en kraft som stiger upp upp ur jorden och som suddar ut gränsen mellan den omgivande naturen och skyddsrummets skorstenar. De trädlika formerna representerar det som växer ur marken, medan järnet är ett element som står i konflikt med det, en förstelnande och genomskärande kraft.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001