< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Pauli Ahopelto
Valtteri Kivelä
verk Följeslagare 
karta Lättan, Kvarnbäcken
år 2003 
bilder 1  
Följeslagare är en installation som står vid Lättan i Kvarnbäcken. Verkets upphovsmän är Pauli Ahopelto och Valtteri Kivelä. Verket uppfördes 2003. På så sätt uppstår ett intressant rum, där sinnena kan få nya intryck. Kuberna har placerats längs med stråket, vilket gör att de inte bryter av mot omgivningen, utan i stället framhäver miljön. Verket gör stråket mera enhetligt genom att det bl.a. suddar ut parkeringsplatsen intill och i stället framhäver den närbelägna kyrkan.

Utgångspunkten var att med miljökonstens medel försköna både ingången till det skyddsrum som finns på platsen och miljön runt omkring. Den stora ingångsbyggnaden med dess kraftiga former har fått sällskap av fyra nya kuber. Den dominerande formen i den ursprungliga strukturen har styrt hela verket. Materialet i kuberna är blanka, reflekterande stålskivor och rostiga järnstänger. Det speciella med denna idé är verkets reflekterande yta, eftersom den gör att de förbipasserande blir en interaktiv del av rummet.

På så sätt uppstår ett intressant rum, där sinnena kan få nya intryck. Kuberna har placerats längs med stråket, vilket gör att de inte bryter av mot omgivningen, utan i stället framhäver miljön. Verket gör stråket mera enhetligt genom att det bl.a. suddar ut parkeringsplatsen intill och i stället framhäver den närbelägna kyrkan.

Se även Skogsande och Färgator.


©  Kuvasto Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001