< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Robert Wilson
verk Tapio Wirkkalas park 
karta Arabianranta
år 2012 
bilder Ei muita kuvia.  

Arabiastranden är stadsdel späckad med design och konst. Områdets nyaste dragplåster Tapio Wirkkalas park planerad av Robert Wilson. Parken är ett upplevelsemässigt helhetskonstverk, ett landmärke som tjänar som träffpunkt för stadsborna. Området avgränsas av häckar som bildar nio olika rum, där det intima och det offentliga lever sida vid sida.

Det var Arabiastrandens konstkoordinator Tuula Isohanni som tog initiativet till att skapa ett helhetskonstverk av Tapio Wirkkalas park. Förslaget att be Robert Wilson planera parken var Maaria Wirkkalas.

Robert Wilson är en av vår tids mest betydande regissörer, men han är också bildkonstnär, arkitekt och scenograf. Wilson kombinerar olika konstarter på ett alldeles nytt sätt. Det är ytterst viktigt för honom att föra en dialog med unga konstnärer. Den här tanken förverkligas i Tapio Wirkkalas park i samarbete med Bildkonstakademin.

Det här unika internationella projektet inom offentlig konst har genomförts i samarbete med Aalto-universitet, Helsingfors konstmuseum, stadsplaneringskontoret, byggnadskontoret, ekonomi- och planeringscentralen samt Stara. Parken är ett led i firandet av året World Design Capital Helsinki 2012 och huvudstadens 200-årsjubileum.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001