< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Otto Karvonen
verk Stadens rötter 
karta Kampens metrostation, perrongen
år 2013 
bilder 1, 2  
Kampens metrostation fick ett eget offentligt konstverk 24.9.2013, då skulptören Otto Karvonens verk Stadens rötter avtäcktes på perrongen i metrostationen.

Stadens rötter är ett flerdelat skulpturverk som har beställts av Helsingfors konstmuseum. Verket tangerar frågor om urban demografi och identitet. I taket i stationshallen hänger formationer som påminner om kristaller, bestående av sammanlagt 735 skyltar i aluminium. Skyltarna pekar rakt genom jorden, på orter som helsingforsborna kommer från.

Otto Karvonen beskriver bakgrunden till sitt verk så här: Kampens metrostation är en av knutpunkterna för passagerartrafiken i Helsingfors. Genom den rör sig varje dag en enorm skara av människor som bor i olika delar av staden. Jag ville skapa ett verk som berättar något om min älskade hemstad och som samtidigt är starkt visuellt och tankeväckande.

På skyltarna finns bara en liten del av alla de tusentals orter som helsingforsarna kommer från. Men varje ortnamn som finns med i verket är ändå mycket betydelsefullt för någon helsingforsare. Om man till exempel hittar sin avlägsna hemby bland namnen kan man sända en telepatisk hälsning till den – åt rätt håll. Ri

ktningarna som skyltarna i verket pekar i har fastställts av Nina Kolu på geografiska institutionen vid Helsingfors universitet och belysningen är planerad av Taneli Pyysalo.

Otto Karvonen (f. 1975, Helsingfors) har en konstmagisterexamen från Sandberg Instituut i Amsterdam. Han har gjort ett flertal verk för offentliga lokaler, både i Finland och utomlands. Karvonen är känd för sina performancer samt tillfälliga skulpturer och installationer som skapar kortvariga ”rubbningar” i våra vardagsrutiner. Stadens rötter är Karvonens första permanenta offentliga verk i Helsingfors.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001