< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Walter Runeberg (1838 - 1920)
verk Historien, Juridiken, Filosofin... 
karta Universitetsbiblioteket Rotundan, Unionsgatan 33, Gloet
år 1905 
bilder Ei muita kuvia.  
De allegoriska skulpturerna är Historien, Juridiken, Filosofin, Konsten, Medicinen, Astronomin, Fysiken och Naturhistorien. Rotundan, tillbyggnaden till universitetsbiblioteket är ritad av Gustaf Nyström och stod färdig 1905. De allegoriska fasadskulpturerna är gjorda av Walter Runeberg, nationalskaldens son och skulptören bakom flere av våra monumentalskulpturer från 1800-talet.

De sammanlagt nio kvinnofigurerna i reliefen personifierar vetenskaperna och konsterna. Under varje byst finns en symbol och vetenskapens latinska benämning. Relieferna härstammar från det medeltida sättet att avbilda de sju konsterna som kvinnofigurer. Symbolerna för vetenskaperna är moderniserade versioner av antika motiv och traditionella västerländska föreställningar och symboler. Från höger har avbildats: Historia och ett timglas, Jurisprudentia och en hand som svär eden, Philosofia med en akantusslinga, Ars med lyra och lagerblad, Medicina med ormen som slingrar sig runt en stav, Theologia och den heliga treenigheten och ormen, Astronomia och en stjärna, Physica med vågen samt Historia med ugglan. Symbolerna finns också i dekorationerna runt figurernas huvuden.

På universitetsbibliotekets huvudfasad finns allegoriska reliefer av konstnären Carl Magnus Mellgren och på den södra muren mot gatan, finns minnesplaketter över J.A. Ehrenström och Carl Ludwig Engel.


© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001