< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Laila Pullinen (1933 - )
verk Östersjöns dotter / Maila Talvios minnesmärke 
karta Maila Talvios park, Fölisövägen, Mejlans
år 1971 
bilder 1, 2, 3  
Laila Pullinen har fördomsfritt provat olika material och tekniker. Hon var en av våra första skulptörer som kombinerade brons och sten. De dramatiska arbetsmetoder som hon använde på 1960-talet - dynamit och maskingevär - har inte överskuggat den starkt uttrycksfulla poesin i hennes arbeten.

I Östersjöns Dotter finns en stark spänning mellan de olika ytorna. Den utåt böjda ytans släthet möter insidans oberäkneliga grova, veckade yta. Skulpturens övre del påminner om en egyptisk härskares huvudbonad, men bara på den släta sidan. Den vridna formens insida motsvarar inte utsidans lugn, utan forsar och stänker som kokande magma vid ett vulkanutbrott. Östersjöns Dotter är ett minnesmärke över författaren och kulturpersonen Maila Talvio (1871-1951). Skulpturen har fått sitt namn av Talvios historiska roman om Helsingfors. Den restes på den plats där professor J.J. Mikkolas och Maila Talvios gemensamma hem tidigare stod. Till minnesmärket ansluter sig också en jordrelief, Östersjön, som utnyttjar den gamla huvudbyggnadens stenfot. Laila Pullinen har också planerat de vågformade jordvallarna som tillsammans med skulpturen bildar en helhet, där skulpturens vridna vertikala form samtalar med de gräsbeklädda åsarna.

Minnesmärket avtäcktes 1971. Jordreliefen Östersjön var färdig 1992.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001