< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
verk Luftvärnskanon (1) 
karta Kvarnberget, Drumsö
år  
bilder Ei muita kuvia.  
Under bombningarna i februari 1944 gjordes sammanlagt 2120 flygningar över staden med 20 000 bomber. Staden försvarades av luftvärnsregemente 1 och tack vare det koncentrerade luftvärnet föll slutligen endast 800 bomber inom stadens område.

På Kvarnberget i Drumsö fanns 6.10.1939-22.3.1940 ett tungt luftvärnsbatteri med två 76 mm:s kanoner, och 17.6.1941-29.7.1944 tunga luftvärnsbatteriet 4 med sex 76 mm:s kanoner. En av dessa kanoner avtäcktes den 12 juni 1980 till minne av luftvärnet på Drumsö. På Drumsö finns ett annat luftvärnsminnesmärke i Skojarbergsparken.


© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001