< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Walter Runeberg (1838 - 1920)
verk Julius af Lindfors' porträtt 
karta Stadsträdgården, Bortre Tölö
år 1909 
bilder 1  
Porträttbysten föreställer general Julius af Lindfors (1831-1903), som donerade medel till vinterträdgården. af Lindfors delägarskap i Fiskars och Finska Ångfartygs Ab skapade förutsättningarna för hans mecenatskap. Han verkade också för den finska kulturens väl under sina många år som ordförande för konstindustriföreningen.

Walter Runebergs skulpturer präglas av en stark idealism. Av de olika stilriktningarna påverkades han mest av nyklassicismen. Senare blev hans verk mer realistiska, men var alltid elegant idealiserande. Walter Runeberg hyllades nästan som nationalskulptör och fick så gott som alla monumentala skulpturuppdrag i slutet av 1800-talet. Han beundrades och respekterades i hela Norden.

Porträttbystens material är brons och den avtäcktes 1909. På sockeln finns texten "J. af Lindfors Donator".


© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001