< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Tamas Ortutay
verk Urägget 
karta Salpausselkävägen, Rönninge
år 1971 
bilder 1, 2  
Den ungerske konstnären Tamas Ortutays skulptur illustrerar strofen om världens skapelse i den första dikten i Kalevala:
Skärvorna bli sköna stycken Undre halvan utav ägget blir till moder Jord därnedan, övre halvan utav ägget blir till himmelen i höjden. Urägget är en keramikskulptur i högbränd chamotte-massa, en gåva till Helsingfors av Budapest 1971.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001