< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Martti Aiha (1952 - )
verk Rumba 
karta Porkkalagatan / Östersjögatan, Gräsviken
år 1992 
bilder 1  
Alko beslöt att fira sitt 60-årsjubileum med att donera en offentlig skulptur som skulle resas vid kontoret på Sundholmen. En offentlig tävling utlystes 1990 och första pris gavs till Martti Aihas förslag Rumba. Rumba avtäcktes och överlämnades till staden den 5 april 1992. Den livfulla skulpturen har väckt många åsikter. Man har velat se Rumba som den grekiska mytologins bevingade Nike lika väl som en illustration av den modernistiska 1900-tals skulpturens rörelsedynamik som endast hänvisar till sig själv. Namnet pekar både på musiken och enligt Martti Aiha på trafiken som "rumbar" förbi skulpturen. Stilen i Rumba hör till den riktning inom den moderna konsten som vuxit fram sedan 1970-talet och som kännetecknas av att den tar avstånd från det asketiska eller icke-dekorativa formspråket och tvärtom njuter av formernas mångtydiga tolkningsmöjligheter.

Rumba är 15 meter hög och materialet är svartmålat aluminium.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001