< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Veikko Myller (1951 - )
verk Risto Rytis minnesmärke 
karta Hesperiaesplanaden, Främre Tölö
år 1994 
bilder 1  
Veikko Myllers förslag till monumentet över Risto Ryti väckte en väldig polemik. En omfattande diskussion fördes i medierna, där man gjorde klart att man ville ha ett annat minnesmärke till Ryti och man bad att en ny tävling skulle utlysas. En grupp tog sig an staty-projektet och samlade en adress med 146 namn, bland dem flera inflytelserika personer från olika områden i samhället. Stadsstyrelsen röstade och understödde slutligen med knapp marginal en ny tävling. Uppståndelsen ledde dock inte till något synligt resultat, i dag står Veikko Myllers monument på sin plats vid Hesperiaesplanadens östra ända.

Skulpturen har utpräglat konstruktivistiska drag. Konstruktivisternas mål är att utplåna gränsen mellan konstnären och ingenjören. Också kongruensen mellan material och form är viktig. Den ryska konstruktivismens huvudideolog Vladimir Tatlins (1885-1953) tanke var att det för varje material fanns endast en bestämd form. Veikko Myllers skulptur är en skicklig kombination av form och material. Skulpturens rent geometriska grundformer och den obehandlade ytan för tankarna till minimalismen. Med ett okonstlat uttryck och en komposition som bygger på spänningar, har konstnären lyckats skapa en stämning som illustrerar den person som innehade beslutsrätten i vår politiska historias mest dramatiska skede. Den patinerade ytan ger skulpturen en grundstämning av utmattning och sorg, som motsvarar Risto Rytis (1889-1956) tragiska öde i den nya utrikespolitiska situationen efter 1945. Den tidigare presidenten förvandlades till en persona non grata i de nya beslutsfattarnas ögon. Fängelsedomen som påföljde krigsansvarsrättegångarna och den inverkan prövningarna hade på Rytis hälsa, berättar om ett mänskligt lidande som tack vare Veikko Myllers skulptur inte kommer att glömmas Monumentet är utfört i brons och det avtäcktes 1994.

I Björneborg finns det en staty som föreställer president Ryti av skulptören Sofia Saari. En miniatyrmodell av statyn finns i en hotellobby i Helsingfors. I hotellet finns också en minnesplakett om Risto Rytis krigsansvarighet.

Dessutom finns det minnesplaketter som berör Risto Rytis liv och verksamhet på följande adresser i Helsingfors: Norra esplanaden 33, Östra allén 3 och Cygnaeusgatan 2. På Brändö har en väg, gränd och park namngetts för att hedra president Ryti.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001