< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Walter Runeberg (1838 - 1920)
Johannes Takanen (1849 - 1885)
verk Alexander II 
karta Senatstorget, Kronohagen
år 1894 
bilder 1, 2, 3  
Under den autonoma tiden upplevde finländarna att en härskare väckte deras förtroende, Alexander II, kejsare av Ryssland och storfurste av Finland. Efter kejsarens död i ett attentat år 1881, ordnade ständerna 1884 en tävling om ett minnesmärke. Alla framstående skulptörer i Finland deltog. Johannes Takanen vann tävlingen med knapp marginal och Walter Runeberg fick andra pris. Eftersom prisjuryn tyckte att bägge förslagen hade sina goda sidor, fick skulptörerna uppdraget tillsammans.

Johannes Takanen dog 1885 och därmed fick Walter Runeberg slutföra minnesmärket. I Takanens förslag hade kejsaren fått särskilt beröm, medan Runebergs sidofigurer hade väckt prisjuryns intresse redan från början. Runeberg utförde kejsaren efter Takanens förslag och sidofigurerna efter sitt eget. Figurena symboliserar Lagen, Ljuset (Konst och vetenskap), Fred och Arbete - Lex, Lux, Pax och Labor. Lagen framställs som Finlands väna mö med björnfäll på axlarna. Samma figur finns i Walter Runebergs monument över nationalskalden J.L. Runeberg. Runeberg gjorde också postamentet till Alexander II:s monument.

Monumentet avtäcktes under festliga former den 29 april 1894. Alexander II är avbildad i gardesofficersuniform hållande talet vid lantdagen i Borgå 1863 som han själv hade sammankallat. Uniformen var Runebergs idé, i Takanens förslag var kejsaren klädd i civil dräkt och utan yttre makttecken. När den politiska situationen skärptes under ofärdsåren fick Alexander II:s staty en allt mer politisk innebörd. Vid demonstrationer mot förtrycket samlade man sig vid monumentet som en symbolisk hänvisning till den liberale "befrielsekejsaren".

Minnesmärket över Alexander II är typiskt för Runebergs svalt idealiserande realism och är som sådant ett gott exempel på huvudströmningen inom finsk skulptur under 1800-talet. Figurerna är utförda i brons och postamentet i röd granit. Kejsaren är 3,23 meter och sidofigurerna är 2,3 m höga. Med sockeln är monumentet 10,67 meter högt.


© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001