< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Walter Runeberg (1838 - 1920)
verk Danaiderna 
karta Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, Bortre Tölö
år 1893 
bilder 1  
Danaiderna var kung Danaos femtio döttrar i den grekiska mytologin. Efter ett gräl med brodern Aigyptos flydde Danaos från Egypten med sina döttrar och vägrade ge dem som hustrur åt broderns femtio söner. Slutligen tvingades Danaos ge efter, men han befallde döttrarna att dräpa sina män på bröllopsnatten. Endast Hypermestra skonade sin man som sedan dräpte Danaos för att hämnas för sina bröder. Som straff dömdes danaiderna att för evigt ösa vatten med söndriga krukor i Hades. Symbolen för det fåfänga arbetet förekommer ofta i bildkonsten.

Walter Runebergs grepp är förfinat stiliserande. De två kvinnornas gestalter i nästan naturlig storlek är närmast naturalistiska, men i kroppsställningarna och ansiktsuttrycken kan man urskilja en stark strävan till idealisering. Inflytande från Art Noveau-stilens expressivare uttryck kan redan skönjas. Danaiderna kännetecknas av en stark erotisk laddning, som betonas av gestalternas ställningar. Evigt lidande och djup förtvivlan avbildas paradoxalt intagande.

Walter Runebergs Danaiderna är från 1893 och placerades ursprunligen på affärsmannen Uno Staudigers initiativ i Sjukhuset Ensis park (Villa Ensi). Materialet är brons.


© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001