< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Taisto Martiskainen (1943 - 1982)
verk Crescendo / Monumentet över offren år 1918 
karta Nordenskiöldsgatan / Norra Stadionvägen, Bortre Tölö
år 1970 
bilder 1  
Taisto Martiskainens förslag Crescendo kom på första plats i en tävlan om ett monument över offren under inbördeskriget 1918. Crescendo är en musikterm för "med växande tonstyrka". Ur skulpturens abstrakta vågformade veck tränger människohuvuden som om de försökte frigöra sig från den tunga formens fängelse. Anletsdragen är förvridna av smärta, alla individuella drag är nästan utplånade och verkets kusliga monotoni skapar en mardrömslik stämning. De expressionistiskt huggna formerna och den surrealistiska, abstrakta beskrivningen av lidandet skapar tillsammans en stark stämning. Skulpturen har inskriptioner med texter av Maiju Lassila, Elmer Diktonius och Elvi Sinervo samt ett stycke ur Internationalen.

På framsidan finns texten "Punaisten puolella taistelleiden, kaatuneiden ja vankileireillä tuhoutuneiden naisten ja miesten muistolle" (Till minne av de kvinnor och män som stred på den röda sidan, stupade och förintades i fånglägren) och på baksidan "Kun kaikki tiet päättyvät täytyy ajatella" (När alla vägar tar slut måste vi tänka). Monumentet avtäcktes 1970. Skulpturen är utförd i brons och sockeln är av röd granit.


©  Upphovsrättens innehavare
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001