< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Pertti Kukkonen (1954 - )
verk Custone-pelarna  
karta Lillhoplax
år 1998 
bilder Ei muita kuvia.  
Fem turkosblåa pelare i kopparbetong avgränsar och livar upp den öppna plats som bildas av spårvagnens vändplats i korsningen mellan Labbackavägen och Korpasbackavägen i Lillhoplax. De ståtliga pelarna bär samtidigt upp ledningarna för spårvägstrafiken. Den skimrande turkosblåa färgen har man åstadkommit genom att blanda ut betongen med koppar och ammoniumklorid, som påskyndar en konstgjord patinering av kopparn.

Skulptören Pertti Kukkonen har tagit fram den färgade betongen i samverkan med Helsingfors universitet, Statens tekniska forskningscentral och betongindustrin. I planeringen av den öppna platsen deltog dessutom Konstindustriella högskolan och Helsingfors stad. Genom sitt arbete med betong har Kukkonen också kunnat etablera samarbete med arkitekterna. Han har mången gång deltagit redan i planeringsskedet med idéer till bildkonst i byggnaderna, till exempel i vissa bostadshus i Gräsviken där bildkonsten blivit en organisk del av byggnadens karaktär.

Parallellt med betongen använder Kukkonen också trä och brons i sina skulpturer. Utom porträtt och skulpturer har han även gjort medaljer med både individuella och aktuella teman i sina motiv.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001