< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Raimo Utriainen (1927 - 1994)
verk Ridån / Ida Aalbergs minnesmärke 
karta Kajsaniemiparken, Gloet
år 1972 
bilder 1  
Monumentet över Ida Aalberg markerar en vändpunkt i den finländska monumenttraditionen, det är det första abstrakta personmonumentet. Utriainens förslag placerades på första plats både i den allmänna tävlingen 1961 och i tävlingen för inbjudna 1962. Bronsmonumentet som höjer sig 9 meter ovanför sockeln i rödgranit avtäcktes 1972. Ida Aalberg (1857-1915) var den stora stjärnan vid Suomalainen teatteri (Finska teatern) och ansågs på sin tid vara nordens främsta skådespelerska. Den visuella utgångspunkten för monumentet är scenridåns tunga men dynamiska rörelse. Effekten uppstår genom växelverkan mellan ljus, rum och form.

©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001