< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Walter Runeberg (1838 - 1920)
verk Henrik C. Borgströms porträtt 
karta Stadsträdgården, Bortre Tölö
år 1888 
bilder 1  
Kommerserådet Henrik C. Borgström (1799-1883) var storföretagare och en inflytelserik kulturperson i Helsingfors. Han var mecenat för scenkonsten och för kultur- och bildningsinrättningar samt intresserad av att försköna staden med parker. På hans initiativ tillkom Brunnsparken med Brunnshuset och parkområdena i Djurgården (1851). Också Tullholmen som Borgström ägde jordes om till parkområde.

Borgströms porträtt i Djurgården avtäcktes den 27 maj 1888. Den realistiska porträttbysten utfördes av Walter Runeberg, granitpostamentet ritades av arkitekten Th. Decker och höggs av stenhuggaren F. Alfstrand. Inskriptionen på postamentet lyder "Henrik Borgström, Tölö parks och Trädgårdsföreningens grundläggare" och "Af tacksamme medborgare 1887".


© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001