Mera om utställningar

VERKSTÄDER FÖR SKOL- OCH DAGISGRUPPER


Bokningar: Susanna Lovelock, tel. (09) 310 87003 (må - fr kl. 9-15)
eller susanna.lovelock@hel.fi
Verkstäderna hålls ti-fr kl. 9-16.
Verkstäderna kan anpassar för specialgrupper.

Tapperhet och roller

I utställningen Förtrollad av skönhet finns många konstverk som beskriver människor i historiska eller påhittade händelser.
Stora känslor och häftiga roller blandas med lugna och vardagliga sysslor i idylliska genremålningar.
I verkstaden bekantar vi oss med konstverkens bakgrund och målar en gemensam berättelse, där alla kan delta i den roll man valt för sig själv.

Verkstadens längd 2,5 h. Pris 20 € / grupp.
Gruppens maxmängd 24 elever. Passar alla åldrar.

Färg och ljus

Konstverkens häpnadsväckande skönhet skapas av färgpartiklar på duken.
Konstnären kan använda färgerna så att betraktaren istället för partiklar ser ljus, kraft och känslor.
Vi bekantar oss hur konstnären avbildar olika material, rum och ljus.
Vi målar ett stilleben med olika tekniker.

Verkstadens längd 2,5 h. Pris 20 € / grupp.
Gruppens maxmängd 24 elever. Passar alla åldrar.

SÖNDAGSVERKSTÄDER

I anslutning till utställningarna Tre systrar och Förtrollad av skönheten tar Helsingfors stads konstmuseum i
bruk en ny verkstadsform, Babel-verkstäderna. Handledarna i Babel-verkstäderna
är konstnärer, formgivare och hantverkare som kommit till Finland från
olika länder. Alla är välkomna till verkstaden som hålls på handledarens eget språk.
Samtidigt som man gör bilder har man möjlighet att pröva på handledarens språk,
som kan vara obekant eller som man redan är bekant med.

Verkstäderna fungerar enligt non stop-princip, man behöver inte anmäla sig i förväg.
Både barn och vuxna är välkomna, under 10-åringar i sällskap med vuxen.
Museets inträdesbiljett täcker kostnaderna för materialet och arbetet,
barn under 18 år deltar gratis.

Sö. 18.10 2009 kl. 12-15
Konstmuseet Mejlans
«Узоры на ткани»; русский, английский, финский
Spegelbilder på tyg; tygtryck
Handledare: Irina Soboleva
Språk: ryska, finska, engelska, spanska

Программа:во время проведения мастерской участники смогут
познакомиться с техникой печати по ткани и создать свой орнамент на
платке. В входную плату(входной билет в музей) входит материалы для печати
одного платка, (дополнительный платок 2 евро)

Языки: русский, английский, финский

I Irina Sobolevas verkstad skapar vi bilder av intryck från utställningen.
Dessa bilder trycker vi en skarf av. En skarf/deltagare, extra skarfar 2 €/st.

Babelverkstäderna i Konstmuseet Tennispalaset

Konstmuseet Tennispalatset: Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

Biljetter:
Normal biljett 9 euro
Normal rabattbiljett 7 euro
Under 18 år fritt inträde
Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!

Konstmuseet Mejlans: Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 14.10.2009