Samlingarna i Helsingfors stads konstmuseum innehåller stadens konstförvärv från och med 1800-talet. Samlingarna omfattar cirka 7500 verk. Stommen är konstkännaren och galleristen Leonard Bäcksbackas omkring 430 konstverk. År 1976 uppfördes museet i Mejlans,ursprungligen med tanke på Bäcksbackas samling. I hans donationssamling ingår åtskilliga pärlor från vår konsthistoria, såsom Thesleffs Thyra Elisabeth (1892) och Tyko Sallinens Mirri (1910).Tyko Sallinen, Mirri, Samling Katarina och Leonard Bäcksbacka, 1910, olja, 51 cm x 46 cm
Pekka Halonen, Naken modell, 1894, Samling Gösta Becker, olja, 40 cm x 35 cm
Verner Thomé, Montyon-platsen i Marseille, Samling Iris Roos-Hasselblatt, 1909, olja, 109 cm x 139 cm

En annan ansenlig donationssamling i museet är professor Gösta Beckers testamentsdonation. Den innehåller flera mästerverk, bl.a. verk av Hugo Simberg, Pekka Halonen och Eero Järnefelt.

Arkitekten Elsa Arokallios, Aune och Elias Laaksonens, ekonom Aune Lindbergs och filosofie magister Iris Roos-Hasselblatts samt Martta och Reino Sysis samlingar är mindre till omfånget, men av ypperlig kvalitet. Roos-Hasselblatts donation om sju verk innehåller bl.a. ett av den finländska konsthistoriens främsta porträtt, Magnus Enckells porträtt av Tyra Hasselblatt från 1910.
Till de nyaste donationssamlingarna hör intendent Katriina Salmela-Hasans och David Hasans samling, som representerar finländsk nutidskonst och innehåller verk av 1980- och 1990-talsmästare som Leena Luostarinen, Chris af Enehielm och Outi Heiskanen. Numera görs konstförvärven i syfte att upprätta en samling av inhemsk nutidskonst.Leena Luostarinen, Utan titel, Samling Katriina Salmela-Hasan och David Hasan, 1995, olja, 75 cm x 77
Magnus Scharmanoff, För ung, 1998, 50 x 100 cm, fotografi
Kalle Hamm, Tanke och utgång, 2001, installation
Georgsgatan 21 B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad. Tel. (09) 310 87041, fax (09) 310 87040.


Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa. ©Kuvasto ry 2000.
The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-access or any information storage and retrieval system without permission in writing from copywrightholders. All rights reserved the Artist and Visual Artist's Copywright Society Kuvasto 2000.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 26.5.2005