KOKOELMATOIMINTATaidemuseo tallettaa taideteoksiaan Helsingin kaupungin virastoihin, lähinnä uusiin ja remontoituihin tiloihin. Julkisiin tiloihin sijoitetut taideteokset antavat elämyksiä kaupunkilaisille ja luovat samalla miellyttävän työympäristön. Kokoelmatoiminta palvelee yleisöä ja tutkijoita. Taiteen dokumentointi, ylläpito ja tieteellinen tutkimus ovat osa tätä toimintaa.

Karjula Pasi ja Vuokola Marko, Olo n:o 22, vuodelta 2000, ympäristöteos, yli 50 teräspalloa Hietalahden altaan ympäristössä Helsingissä
Jämsä Aarne, Piilopaikka suljettujen silmien takana, vuodelta 2001,
8 värillistä alumiiniveistosta, Opetusvirasto/Korttelitalo Poikkilaakson prosenttirahahanke
Markku Keränen, Temperamaalaus sarjasta Pohjoinen, 1996, tempera kankaalle, 210 x 250 cm, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Salmisaaren
ala-aste

JULKISET TAIDETEOKSETJulkisten taideteosten hankkimisen yhtenä tavoitteena on nostaa kaupunkiympäristön laatua. Taidemuseo on mukana siinä toiminnassa, jolla kaikille kaupunkilaisille pyritään turvaamaan yhtäläinen oikeus elää laadukkaassa ympäristössä.

Kaupungin taidemuseo hankkii omilla määrärahoillaan julkisia taideteoksia kaupunkilaisten käyttämiin tiloihin, kuten aukioille, puistoihin ja rakennusten yleisötiloihin. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki on vuodesta 1991 alkaen varannut julkisten rakennushankkeidensa budjeteista yhden prosentin verran taideteosten hankintaan. Näitä ns. prosenttirahaperiaatteella kustannettuja teoksia voi nähdä terveysasemilla, kouluissa, päiväkodeissa ja kortteli- ja nuorisotaloissa.

Yrjönkatu 21 B, PL 5400, 00099 Helsingin kaupunki,
puh. (09) 310 87041, faksi (09) 310 87040

Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa. ©Kuvasto ry 2000.
The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-access or any information storage and retrieval system without permission in writing from copyrightholders. All rights reserved the Artist and Visual Artist's Copyright Society Kuvasto 2000.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 26.5.2005