SAMLINGSVERKSAMHET

Konstmuseet deponerar sina konstverk i Helsingfors stads ämbetsverk, främst i nya och renoverade lokaliteter. Konstverk i offentliga rum ger stadsborna upplevelser och skapar samtidigt en angenäm arbetsmiljö. Samlingsverksamheten tjänar publiken och forskarna. Dokumentering och vård av konsten och vetenskaplig forskning är en del av denna verksamhet.

Marjatta Tapiola, Ett orangefärgat djur, 1999-2000, oljemålning, 200 x 300 cm, Helsingfors stads räddningsverk
Jan-Erik Andersson, Surrealistisk midsommarstång, 1998, skulptur, 11,5 x 3,4 m, Helsingfors stads utbildningsverk, Nordsjö-Rastis kvartersgård
Markku Keränen, Temperamålning ur serien Norden, 1996, tempera på duk, 210 x 250 cm, Helsingfors stads utbildningsverk, Sundholm lågstadieskola

Georgsgatan 21 B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad. Tel. (09) 310 87041, fax (09) 310 87040.

Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa. ©Kuvasto ry 2000. The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-access or any information storage and retrieval system without permission in writing from copywrightholders. All rights reserved the Artist and Visual Artist's Copywright Society Kuvasto 2000.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 5.2.2004